Followers

Sunday, May 11, 2014

Pendatang

Saya tertarik dengan sebuah artikel yang disiarkan di dalam roketkini.com, yang mengulas tentang salah satu isu "islamik" yang tercetus baru-baru ini. Penulisnya, Dyana Sofya, menyamakan pandangan seorang bergelar "ustaz" itu dengan pandangan dan kenyataan Ashin Wirathu, seorang sami Buddhist dari kuil Masoeyin dan ketua 969 Movement. Ia (Wirathu) menyalahkan kaum Muslim Rohingnya di atas konflik keganasan yang berlaku di Myanmar, lantaran kaum Muslim Rohingnya –pada dia- bukanlah kumpulan etnik. Bukannya warganegara Myanmar. Malah, hanya pendatang tanpa izin di tanah air tersebut. Isu pendatang tanpa izin ini, ternyata menjadi "dalil" dihalalkannya pembunuhan dan penghapusan etnik Muslim Rohingnya yang terjadi beberapa tahun yang lalu.

 

 

Isu "islamik" yang sedang tercetus ini mengingatkan saya pada apa yang pernah terjadi kira-kira 1435 tahun yang lalu. Di sebuah bumi yang bernama Yathrib. Mari kita soroti kaum apakah yang dominan, atau yang memegang status "bumiputera", atau yang paling berpengaruh di saat dan ketika itu.

 

Yahudi adalah salah satu "penduduk tetap" Yathrib. Sekurang-kurangnya, mereka lebih "bumiputera" berbanding orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah, yang di bawa masuk oleh sekelompok Aus dan Khazraj -yang kemudian dikenali ramai sebagai golongan "Muhajirin". Apakah bukti kepada hujah (yakni Yahudi salah satu kelompok berpengaruh Yathrib) di atas? Mari kita lihat asbabun nuzul salah satu ayat popular di dalam Al-Quran, yakni ayat yang berikut:

 

 

Menurut Imam As-Sayuthi di dalam kitab tersohornya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, ayat ini turun sempena kisah seorang wanita yang selalu kematian anak. Oleh kerana itu, dia telah berjanji kepada dirinya jika dia mempunyai anak yang hidup, anak itu akan dijadikannya Yahudi. Setelah kedatangan Islam dan terusirnya Yahudi Bani Nadhir daripada Madinah, kaum Ansar berkata; "Jangan biarkan anak-anak kita bersama mereka (BaniNadhir)", lalu turunlah ayat ini sebagai terguran buat mereka betapa tidak ada paksaan di dalam Islam.

 

Hamka pula menyebut di dalam Tafsir Al-Azharnya, bahawa penduduk Yathrib sebelum kedatangan Islam, merasakan kehidupan Yahudi itu lebih baik daripada mereka (sebab mereka Jahiliyah). Sebab itu mereka menyerahkan anak-anak itu kepada orang Yahudi, untuk didik dengan nilai-nilai Yahudi. Bukankah ini antara bukti betapa berpengaruhnya Yahudi di sisi penduduk-penduduk Yathrib? Dalam lain perkataan, "tadika" mereka lebih mendapat sambutan daripada penduduk Yathrib, berbanding "tadika" kabilah-kabilah yang lainnya, lantaran betapa berpengaruhnya nilai-nilai agama samawi dibandingkan dengan ajaran masyarakat Jahiliyah yang dianuti oleh kebanyakan masyarakat Yathrib di saat dan ketika itu.

 

 

Saya tertarik dengan ulasan ustaz M. Anis Matta, kini merupakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indonesia, parti –yang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi- di katakan sebagai "perpanjangan tangan" Ikhwanul Muslimin -atau Bahasa mudahnya "cawangan" Ikhwan- di Indonesia. Kata beliau tatkala mengulas isu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Mekah –yang disebut di dalam permulaan juzuk 2 di dalam Al-Quran:

 

"Tujuan peralihan kiblat ke Baitul Maqdis itu sendiri sebenarnya terkait dengan "Siyasatud Da'wah' yang ditempuh Rasulullah SAW. Kerana di Madinah mereka akan hidup berdampingan dengan sebuah komunitas ahlul kitab, yaitu Yahudi. Sebagai kelompok social politik, Yahudi merupakan komunitas yang sangat berpengaruh di Madinah. Dan kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Jadi peralihan kiblat itu merupakan upaya bairgaining politik Rasulullah SAW untuk menarik simpati komunitas Yahudi.

 

Selain itu, komunitas Muslim yang baru saja terbentuk, masih membutuhkan waktu yang cukup untuk 'merekatkan' ikatan sosio-politik dan ideology mereka. Mereka membutuhkan waktu adaptasi yang cukup. Dan dalam kondisi seperti itu, semua kemungkinan konflik dengan pihak luar harus sedapat mungkin dihindari. Dalam rekaan dan estimasi politik, sumber konflik yang paling rawan di Madinah adalah komunitas Yahudi…"

(Anis Matta, "Arsitek Peradaban: Kumpulan Esai Penggugah Jiwa", Fitrah Rabbani (2007), ms. 129-130)

 

 

Isu ini jugalah yang menjadi di antara punca utama kemarahan dan kebencian Abdullah bin Ubai bin Salul, terhadap baginda Nabi SAW dan umat Islam, hingga lahirnya "NGO pro-Yathribiyyun" iaitu PERKA…ermm…maaf, lahirnya golongan yang bernama Munafiqun. Abdullah bin Ubai menginginkan jawatan kepimpinan, bagaimana pula seorang "pendatang" yang bukannya orang asli Yathrib, Muhammad bin Abdullah, rasulullah SAW yang boleh diangkat menjadi pemimpin Yathrib?

 

Kerana itu, pandangan yang menyatakan bangsa sekian-sekian adalah pendatang yang dibawa masuk oleh orang sekian-sekian, bukan sekadar mempunyai persamaan dengan pandangan sami Buddha kuil Masoeyin dan ketua 969 Movement yang sebut di awal-awal tadi, tetapi juga persis dengan pandangan golongan-golongan "asli" Yathrib seperti Abdullah bin Ubai dan kaum Yahudi, lantaran merasakan bahawa Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW itu adalah "pendatang" yang dibawa masuk oleh beberapa orang daripada golongan Aus dan Khazraj.

 

Mudah-mudahan kita akan lebih berhati-hati dan lebih menampilkan imej Islam sebagai agama yang melangkaui kaum dan bangsa, malah turut memberikan keadilan kepada semua agama.

 


No comments:

Post a Comment