Followers

Thursday, March 1, 2012

Apakah akhbar parti Islam, ingin menjadi seperti akhbar yang sering dikritiknya, dengan menyokong dan mendokong penyebaran aib orang?

 

Benarkah aib yang akan didedahkan itu adalah aib yang “dibenarkan untuk didedah” demi kemaslahatan awam?

 

“Berdakwahlah kamu semua kepada Tuhan kamu dengan hikmah, serta mau’izhotul hasanah..” (Surah An-Nahl [16]:125)

 

Siapalah agaknya yang bisa memau’izhatul hasanah kepada kita berita, akhbar dan etika kewartawanan menurut Islam yang sebenarnya? Hmm…..

No comments:

Post a Comment